Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

1996 06 11, Nr. I-1374, Žin., 1996 07 03, Nr. 63-1479 (atnaujinta 2019 11 14)

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.