Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

2004 04 15, Nr. IX-2135, Žin., 2004 04 30, Nr. 69-2382, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2020 01 17)

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.