Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas

2011 04 21, Nr. XI-1336, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2511 (atnaujinta 2018 07 16)

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.