Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas

2011 04 21, Nr. XI-1336, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2511

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.