LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo

2017 06 21, Nr. 496, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11190, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2021 09 01)