Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

2017 01 17, Nr. XIII-198, TAR, 2017 01 31, Nr. 2017-01764 (atnaujinta 2020 01 01)