Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 03 27, Nr. A1-133, Žin., 2013 03 30, Nr. 34-1675 (atnaujinta 2021 03 04)