Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

2002 03 14, Nr. IX-785, Žin., 2002 04 09, Nr. 37-1341 (atnaujinta 2020 01 01)