Lietuvos Respublikos įstatymas

Mokesčių administravimo įstatymas

2004 04 13, Nr. IX-2112, Žin., 2004 04 28, Nr. 63-2243, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2021 05 28)