VMI viršininko įsakymas

Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo

2003 09 18, Nr. V-255, Žin., 2003 09 24, Nr. 90-4096 (atnaujinta 2021 05 26)