Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

1991 05 21, Nr. I-1336, Žin., 1991 06 20, Nr. 17-447 (atnaujinta 2020 07 01)