Lietuvos Respublikos įstatymas

Pelno mokesčio įstatymas

2001 12 20, Nr. IX-675, Žin., 2001 12 29, Nr. 110-3992 (atnaujinta 2021 01 01)