Temos Archyvai: Apskaita

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Buhalterinės apskaitos įstatymas

2001 11 06, Nr. IX-574, Žin., 2001 11 28, Nr. 99-3515, įsigalioja 2002 01 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas

2001 11 06, Nr. IX-575, Žin., 2001 11 28, Nr. 99-3516 (atnaujinta 2019 07 06)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas

2001 11 06, Nr. IX-576, Žin., 2001 11 28, Nr. 99-3517 (atnaujinta 2017 06 28)

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo

1999 06 03, Nr. 719, Žin., 1999 06 09, Nr. 50-1622 (atnaujinta 2018 06 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

1999 12 01, Nr. 1333, Žin., 1999 12 08, Nr. 104-2989 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo

2000 02 17, Nr. 179, Žin., 2000 02 23, Nr. 15-398 (atnaujinta 2018 06 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarkos patvirtinimo

2002 05 24, Nr. 716, Žin., 2002 05 29, Nr. 53-2061

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo

2002 05 29, Nr. 780, Žin., 2002 06 05, Nr. 55-2185 (atnaujinta 2016 05 20)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių patvirtinimo

2002 07 01, Nr. 1022, Žin., 2002 07 05, Nr. 69-2822

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2002 08 13, Nr. 1283, Žin., 2002 08 23, Nr. 82-3522, įsigalioja 2002 11 01 (atnaujinta 2019 12 21)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose

2005 09 13, Nr. 993, Žin., 2005 09 17, Nr. 112-4083

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo

2013 03 13, Nr. 218, Žin., 2013 03 20, Nr. 29-1398 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 07 22, Nr. 719, TAR, 2014 07 25, Nr. 10541

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Apskaitos dokumentų papildymo taisyklių patvirtinimo

1999 01 13, Nr. 6, Žin., 1999 01 20, Nr. 9-204

Skaityti toliau…

Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl vaisių, uogų, daržovių ir grybų natūralios masės netekties laikant bei gabenant normų

2000 06 02, Nr. 179, Žin., 2000 06 14, Nr. 48-1414

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Biudžetinių įstaigų kasų patalpų įrengimo rekomendacijų patvirtinimo

2001 02 05, Nr. 49, Žin., 2001 02 17, Nr. 15-476

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarkos patvirtinimo

2002 02 11, Nr. 39, Žin., 2002 02 15, Nr. 16-643

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo

2002 05 15, Nr. 134, Žin., 2002 05 22, Nr. 51-1955 (atnaujinta 2018 09 22)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo

2002 12 24, Nr. 415, Žin., 2002 12 31, Nr. 127-5760 (atnaujinta 2019 02 15)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Išvestinių finansinių priemonių apskaitos metodikos patvirtinimo

2003 01 31, Nr. 1K-021, Žin., 2003 02 07, Nr. 14-587

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo

2003 02 17, Nr. 1K-040, Žin., 2003 02 21, Nr. 18-785 (atnaujinta 2019 02 15)

Skaityti toliau…

Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentuose sąrašo

2004 02 27, Nr. 3D-80, Žin., 2004 03 02, Nr. 33-1077, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra taisyklių patvirtinimo

2004 06 02, Nr. 1K-207, Žin., 2004 06 10, Nr. 92-3372

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo

2005 02 04, Nr. 1K-040, Žin., 2005 02 10, Nr. 19-636 (atnaujinta 2016 01 29)

Skaityti toliau…

Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo

2005 05 11, Nr. 3D-266, Žin., 2005 05 17, Nr. 62-2216 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo

2006 12 18, Nr. 3D-491, Žin., 2006 12 23, Nr. 140-5367 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009 05 19, Nr. 1K-162, Žin., 2009 05 21, Nr. 59-2311

Skaityti toliau…

Patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro įsakymu

Etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms natūralios netekties normos gamybos ir platinimo įmonėse

2009 09 21, Nr. V-761, Žin., 2009 10 01, Nr. 117-5029 (atnaujinta 2015 11 21)

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo

2011 05 03, Nr. D1-367, Žin., 2011 05 12, Nr. 57-2720 (atnaujinta 2019 02 02)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose

2012 03 06, Nr. 1K-084, Žin., 2012 03 08, Nr. 29-1346 (atnaujinta 2019 06 08)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų sąrašo, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 02 26, Nr. A1-74/3D-140, Žin., 2013 02 28, Nr. 22-1098 (atnaujinta 2015 01 30)

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ir sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 10 16, Nr. 1V-701, TAR, 2017 10 16, Identifikacinis kodas 2017-16313 (atnaujinta 2020 01 21)

Skaityti toliau…

Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2020 metais sąrašo patvirtinimo

2019 12 30, Nr. 3D-731, TAR, 2019 12 31, Identifikacinis kodas 2019-21790, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Kitų institucijų dokumentai

VMI viršininko įsakymas

Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo

2002 12 31, Nr. 379, Žin., 2003 01 08, Nr. 2-67

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo

2003 09 09, Nr. V-248, Žin., 2003 09 17, Nr. 88-4014

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo

2003 09 18, Nr. V-255, Žin., 2003 09 24, Nr. 90-4096 (atnaujinta 2019 11 05)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2004 04 21, Nr. VA-55, Žin., 2004 04 23, Nr. 59-2102, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2019 07 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo

2012 02 20, Nr. VA-20, Žin., 2012 02 28, Nr. 25-1191 (atnaujinta 2017 03 28)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, ir apskaitos dokumento išrašymo

2012 04 03, Nr. VA-40, Žin., 2012 04 05, Nr. 41-2003, įsigalioja 2012 05 01

Skaityti toliau…

VMI paaiškinimas

Automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų apskaitos

2014 03 17, Nr. VA-15, TAR, 2014 03 17, Nr. 2014-3121

Skaityti toliau…

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar atitinkamą sumą užsienio valiuta, jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

2015 02 26, Nr. V-53, TAR, 2015 03 09, Nr. 2015-03509 (įsigalioja 2015 03 10)

Skaityti toliau…

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

2015 02 26, Nr. V-54, TAR, 2015 03 09, Nr. 2015-03510 (įsigalioja 2015 03 10)

Skaityti toliau…

Apskaitos ir audito tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo

2015 04 13, Nr. VAS-15, TAR, 2015 06 01, Nr. 2015-08540, įsigalioja 2016 01 01 (atnaujinta 2016 01 29)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo

2016 04 01, Nr. VA-36, TAR, 2016 04 04, Nr. 2016-07040, įsigalioja 2016 10 01 (atnaujinta 2017 03 02)

Skaityti toliau…

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

2017 12 15, Nr. V-185, TAR, 2017 12 15, Identifikacinis kodas 2017-20244

Skaityti toliau…

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas

Dėl Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo

2018 09 20, Nr. V1-198, TAR, 2018 09 24, Identifikacinis kodas 2018-14893

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

2019 05 10, Nr. VA-39, TAR, 2019 05 13, Identifikacinis kodas 2019-07607

Skaityti toliau…

VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo

2019 12 23, Nr. VE-652 (1.3 E), TAR, 2019 12 23, identifikacinis kodas 2019-21069, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…