Temos Archyvai: Valstybinis socialinis draudimas

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

1991 05 21, Nr. I-1336, Žin., 1991 06 20, Nr. 17-447 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Socialinio draudimo pensijų įstatymas

1994 07 18, Nr. I-549, Žin., 1994 08 03, Nr. 59-1153 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Sveikatos draudimo įstatymas

1996 05 21, Nr. I-1343, Žin., 1996 06 12, Nr. 55-1287 (atnaujinta 2020 04 11)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

2000 12 21, Nr. IX-110, Žin., 2000 12 29, Nr. 111-3574 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymas

2007 11 06, Nr. X-1313, Žin., 2007 11 22, Nr. 120-4880

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas

2009 12 09, Nr. XI-537, Žin., 2009 12 24, Nr. 152-6820

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymas

2014 05 15, Nr. XII-886, TAR, 2014 05 21, Nr. 2014-5572

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas

2015 06 30, Nr. XII-1923, TAR, 2015 07 07, Nr. 2015-11098, įsigalioja 2015 08 01 (atnaujinta 2016 12 30)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas

2015 06 30, Nr. XII-1927, TAR, 2015 07 07, Nr. 2015-11101, įsigalioja 2015 09 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo taisyklių patvirti­nimo

1997 10 28, Nr. 1191, Žin., 1997 10 30, Nr. 98-2497 (atnaujinta 2017 04 21)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo

2001 01 25, Nr. 86, Žin., 2001 01 31, Nr. 10-284, įsigalioja 2002 04 01 (19 punkto pakeitimas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo

2004 12 24, Nr. 1656, Žin., 2004 12 29, Nr. 186-6930 (atnaujinta 2020 02 22)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

2005 06 14, Nr. 647, Žin., 2005 06 16, Nr. 75-2725 (atnaujinta 2020 01 10)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo

2007 04 25, Nr. 435, Žin., 2007 05 10, Nr. 50-1932 (atnaujinta 2019 05 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008 02 26, Nr. 144, Žin., 2008 02 28, Nr. 24-874

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo

2017 07 07, Nr. A1-387, TAR, 2017 07 17, Identifikacinis kodas 2017-12252 (atnaujinta 2020 03 14)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo

2017 12 27, Nr. A1-670, TAR, 2017 12 27, Identifikacinis kodas 2017-21333, įsigalioja 2018 01 01 (atnaujinta 2020 05 12)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotų teritorinių skyrių valstybės tarnautojų pareigas, aprašo patvirtinimo

2018 04 23, Nr. A1-176, TAR, 2018 04 25, Identifikacinis kodas 2018-06532, įsigalioja 2018 07 01 (atnaujinta 2019 02 23)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 01 23, Nr. A1-39, TAR, 2019 01 25, Identifikacinis kodas 2019-01180

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos patvirtinimo

2000 01 05, Nr. 4, Žin., 2000 01 12, Nr. 3-95

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Draudėjo, keičiančio buveinės vietą iš vieno Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus aptarnaujamos teritorijos į kito Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus aptarnaujamą teritoriją, perregistravimo tvarkos patvirtinimo

2002 06 03, Nr. 268, Žin., 2002 06 07, Nr. 56-2285

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo

2007 12 20, Nr. V-665, Žin., 2007 12 29, Nr. 139-5742

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo

2008 03 18, Nr. V-131, Žin., 2008 04 01, Nr. 37-1359

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo

2009 01 21, Nr. V-32, Žin., 2009 01 29, Nr. 11-436 (atnaujinta 2020 01 18)

Skaityti toliau…

VMI įsakymas

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruo­jamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo

2009 10 30, Nr. VA-78, Žin., 2009 11 05, Nr. 132-5787 (atnaujinta 2015 12 15)

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl įgaliojimo atstovauti draudėjui santykiuose su valstybinio socialinio draudimo fondo admi­nist­ravimo įstaigomis ir pranešimo apie įgaliojimo panaikinimą pateikimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms

2009 11 16, Nr. V-653, Žin., 2009 11 19, Nr. 137-6056

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo

2010 01 08, Nr. V-35, Žin., 2010 01 16, Nr. 6-278 (atnaujinta 2018 03 22)

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo

2010 02 19, Nr. V-94, Žin., 2010 02 25, Nr. 23-1111

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo

2010 06 04, Nr. V-243, Žin., 2010 06 23, Nr. 73-3728 (atnaujinta 2020 05 14)

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011 02 03, Nr. V-50, Žin., 2011 02 08, Nr. 16-788 (atnaujinta 2020 05 06)

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

2011 07 05, Nr. V-269, Žin., 2011 07 09, Nr. 83-4078 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012 01 30, Nr. V-37, Žin., 2012 02 09, Nr. 18-837 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo

2012 06 22, Nr. V-303, Žin., 2012 06 28, Nr. 73-3809 (atnaujinta 2019 09 12)  

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo

2013 03 06, Nr. V-123, Žin., 2013 03 16, Nr. 28-1374

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 02 28, Nr. V-149, TAR, 2014 02 28, Nr. 2014-2237

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo

2014 07 10, Nr. V-427, TAR, 2014 07 11, Nr. 10145 (atnaujinta 2018 06 12)

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti ir mokėti asmenims, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, pateikimo šias pensijas skiriančiai ir mokančiai įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 04 16, Nr. V-150, TAR, 2018 04 24, Identifikacinis kodas 2018-06507

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo

2019 09 27, Nr. V-401/EV-288/V-395, TAR, 2019 09 30, Identifikacinis kodas 2019-15469

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį formos patvirtinimo

2019 11 12, Nr. V-449, TAR, 2019 11 12, Identifikacinis kodas 2019-18110

Skaityti toliau…