Temos Archyvai: Pelno mokestis

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Pelno mokesčio įstatymas

2001 12 20, Nr. IX-675, Žin., 2001 12 29, Nr. 110-3992 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos komentaras

Pelno mokesčio įstatymo komentaras (atnaujinta 2020 04 09)

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkos ir Nuolatinės buveinės pirmo ir paskutinio mokestinių laikotarpių nustatymo tvarkos patvirtinimo

2002 03 05, Nr. 321, Žin., 2002 03 09, Nr. 26-931

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pozityviųjų pajamų apskaičiavimo, įtraukimo į kontroliuojančio Lietuvos apmokestinamojo vieneto arba Lietuvos nuolatinio gyventojo pajamas tvarkos ir pajamų, neįtraukiamų į pozityviąsias pajamas, rūšių patvirtinimo

2002 04 12, Nr. 517, Žin., 2002 04 17, Nr. 40-1497

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo

2003 12 09, Nr. 1575, Žin., 2003 12 12, Nr. 116-5289

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, kategorijų, šių asmenų dalies tarp visų dirbančių asmenų apskaičiavimo ir pelno mokesčio lengvatos taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2004 11 11, Nr. 1436, Žin., 2004 11 16, Nr. 166-6065

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo

2008 11 19, Nr. 1183, Žin., 2008 11 27, Nr. 136-5320

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo

2001 12 22, Nr. 344, Žin., 2001 12 29, Nr. 110-4021 (atnaujinta 2019 05 15)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo

2002 02 11, Nr. 40, Žin., 2002 02 15, Nr. 16-644

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir Užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo

2002 02 27, Nr. 54, Žin., 2002 03 06, Nr. 24-892

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2004 04 09, Nr. 1K-123, Žin., 2004 04 21, Nr. 58-2074 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

Ūkio ministro įsakymas

Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asme­nų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo

2004 05 06, Nr. 4-175, Žin., 2004 05 13, Nr. 79-2802

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarkos patvirtinimo

2010 12 31, Nr. VA-123, Žin., 2011 01 06, Nr. 2-84

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 09 11, Nr. 1K-268, TAR, 2019 09 16, Identifikacinis kodas 2019-14652

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

VMI viršininko įsakymas

Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo

2001 06 27, Nr. 159, Žin., 2001 06 30, Nr. 56-2014 (atnaujinta 2015 02 06)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes

2002 01 31, Nr. 28, Žin., 2002 02 06, Nr. 13-506 (atnaujinta 2018 05 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo

2002 02 08, Nr. 40, Žin., 2002 02 13, Nr. 15-604 (atnaujinta 2016 10 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Išvestinių finansinių priemonių ataskaitos FR0314 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2002 04 22, Nr. 107, Žin., 2002 04 26, Nr. 43-1646

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Lietuvos vieneto arba per nuolatinę buveinę veikiančio užsienio vieneto tikslinėse teritorijose įregistruotiems ar kitaip organizuotiems užsienio viene­tams išmokamų išmokų (išskyrus išmokas už materialines vertybes, jeigu Lietuvos vienetas arba nuolatinė buveinė turi okumentus, patvirti­nančius šių vertybių įvežimą) pripažinimo leidžiamais atskaity­mais įrodymų pateikimo vietos mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2002 09 04, Nr. 258, Žin., 2002 09 18, Nr. 91-3927

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2002 10 08, Nr. 289, Žin., 2002 10 18, Nr. 100-4487 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Kontroliuojamo užsienio vieneto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų sumokėjimo dokumentų pateikimo taisyklių

2002 11 21, Nr. 332, Žin., 2002 11 29, Nr. 114-5113

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl ataskaitos apie Kontroliuojamuosius ir Kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2002 12 24, Nr. 376, Žin., 2003 01 08, Nr. 2-66 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2004 05 20, Nr. VA-101, Žin., 2004 05 26, Nr. 85-3110 (atnaujinta 2017 05 10)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

2007 01 15, Nr. VA-2, Žin., 2007 01 19, Nr. 8-333 (atnaujinta 2020 05 05)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pranešimo apie pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo

2007 06 08, Nr. VA-42, Žin., 2007 06 14, Nr. 66-2589 (atnaujinta 2017 09 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2020 02 12, Nr. VA-14, TAR, 2020 02 12, Identifikacinis kodas 2020-03063

Skaityti toliau…