Temos Archyvai: Gyventojų pajamų mokestis

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

2002 07 02, Nr. IX-1007, Žin., 2002 07 19, Nr. 73-3085 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos komentaras

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Fizinio asmens, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pa­gal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straips­nio 1 dalies nuostatas, kreipimosi į mokesčio administratorių su prašymu pripažinti jį nuolatiniu Lietuvos gyventoju tvarkos patvirtinimo

2003 05 22, Nr. 641, Žin., 2003 05 28, Nr. 51-2276

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo

2003 12 09, Nr. 1575, Žin., 2003 12 12, Nr. 116-5289

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neap­­mokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmo­kesti­n­amojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo

2002 09 25, Nr. 298, Žin., 2002 10 02, Nr. 95-4145

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Fizinio asmens, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, šių laikotarpių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo  

2002 09 25, Nr. 300, Žin., 2002 10 02, Nr. 95-4146

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir Nenuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo

2002 09 25, Nr. 301, Žin., 2002 10 02, Nr. 95-4147

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl fizinio asmens galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijų

2002 09 25, Nr. 302, Žin., 2002 10 02, Nr. 95-4148

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2002 09 25, Nr. 303, Žin., 2002 10 02, Nr. 95-4149

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2002 09 25, Nr. 304, Žin., 2002 10 02, Nr. 95-4150

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009 05 19, Nr. 1K-162, Žin., 2009 05 21, Nr. 59-2311

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo

2012 02 07, Nr. 1K-046, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-981 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

VMI viršininko įsakymas

Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2002 12 24, Nr. 372, Žin., 2003 01 04, Nr. 1-30 (atnaujinta 2019 05 23)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių

2002 12 24, Nr. 373, Žin., 2003 01 04, Nr. 1-31 (atnaujinta 2018 06 26)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų A ir B klasės pajamų rūšių kodavimo klasifikatorių patvirtinimo

2003 01 08, Nr. V-6, Žin., 2003 01 22, Nr. 6-260

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių

2003 01 24, Nr. V-21, Žin., 2003 01 29, Nr. 10-387

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2003 02 07, Nr. V-45, Žin., 2003 02 14, Nr. 16-688 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo

2003 02 07, Nr. V-46, Žin., 2003 02 14, Nr. 16-689 (atnaujinta 2016 02 26)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2003 08 29, Nr. V-238, Žin., 2003 09 03, Nr. 84-3863 (atnaujinta 2018 03 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo

2004 03 22, Nr. VA-37, Žin., 2004 03 27, Nr. 46-1546 (atnaujinta 2019 02 21)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl gyventojų pajamų rūšių kodavimo klasifikatoriaus patvirtinimo

2004 04 09, Nr. VA-48, Žin., 2004 04 17, Nr. 56-1973

Skaityti toliau…

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV direktoriaus įsakymas

Dėl Asmeninio kompiuterio vienetą sudarančių elementų sąrašo patvirtinimo

2004 08 23, Nr. T-101, Žin., 2004 08 26, Nr. 132-4780

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2017 12 20, Nr. VA-121, TAR, 2017 12 22, Identifikacinis kodas 2017-20664 (atnaujinta 2020 01 24)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2018 02 06, Nr. VA-9, TAR, 2018 02 07, Identifikacinis kodas 2018-01929, įsigalioja 2018 03 01 (atnaujinta 2020 04 18)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2018 12 03, Nr. VA-92, TAR, 2018 12 03, Identifikacinis kodas 2018-19545, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo

2019 12 12, Nr. VA-93, TAR, 2019 12 12, Identifikacinis kodas 2019-20014, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2019 12 20, Nr. VA-112, TAR, 2019 12 22, Identifikacinis kodas 2019-21013

Skaityti toliau…