Temos Archyvai: Darbuotojų sauga ir sveikata

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

1996 05 02, Nr. I-1324, Žin., 1996 05 17, Nr. 46-1116 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas

1999 12 23, Nr. VIII-1509, Žin., 1999 12 29, Nr. 110-3207 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

2003 07 01, Nr. IX-1672, Žin., 2003 07 16, Nr. 70-3170 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

LRV nutarimas

Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatų patvirtinimo

1994 11 30, Nr. 1198, Žin., 1994 12 07, Nr. 94-1845 (atnaujinta 2019 11 19)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo

1999 05 07, Nr. 544, Žin., 1999 05 12, Nr. 41-1294

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo

2001 06 29, Nr. 817, Žin., 2001 07 04, Nr. 57-2053 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo

2002 05 09, Nr. 645, Žin., 2002 05 14, Nr. 48-1844 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo

2002 09 03, Nr. 1386, Žin., 2002 09 06, Nr. 87-3751 (neteko galios 2020 05 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo

2003 02 03, Nr. 160, Žin., 2003 02 07, Nr. 14-559

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo

2003 04 24, Nr. 501, Žin., 2003 04 30, Nr. 40-1820 (atnaujinta 2017 07 11)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo

2004 03 22, Nr. 309, Žin., 2004 03 25, Nr. 44-1448 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo

2004 04 28, Nr. 487, Žin., 2004 04 30, Nr. 69-2398 (atnaujinta 2018 07 12)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo

2004 08 17, Nr. 966, Žin., 2004 08 21, Nr. 130-4649 (atnaujinta 2019 07 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo

2004 09 02, Nr. 1118, Žin., 2004 09 07, Nr. 136-4945 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo

2017 06 21, Nr. 469, TAR, 2017 06 22, Identifikacinis kodas 2017-10532, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijų įsakymas

Dėl darbų saugos ekspertizių nuostatų tvirtinimo

1996 02 13, Nr. 30/102, Žin., 1996 02 21, Nr. 16-427

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijų įsakymas

Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo

1998 05 05, Nr. 85/233, Žin., 1998 09 30, Nr. 85-233 (atnaujinta 2019 07 09)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas

Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo

1999 12 22, Nr. 102, Žin., 2000 01 12, Nr. 3-88 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų

2000 02 11, Nr. 113, Žin., 2000 02 23, Nr. 15-403

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose

2000 05 31, Nr. 301, Žin., 2000 06 09, Nr. 47-1365 (atnaujinta 2020 01 10)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo

2001 09 26, Nr. 124, Žin., 2001 10 05, Nr. 85-2978

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas

Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių asmenims, susirgusiems ar įtariamiems sergant, taip pat šių ligų sukėlėjų nešiotojams iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo negalima tęsti darbo, sąrašo patvirtinimo

2002 06 13, Nr. 277, Žin., 2002 06 21, Nr. 62-2526

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašo patvirtinimo

2003 12 24, Nr. V-769, Žin., 2004 01 13, Nr. 7-157

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo

2004 02 12, Nr. V-65, Žin., 2004 02 28, Nr. 32-1027

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrų įsakymas

Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo

2004 07 16, Nr. A1-184/V-546, Žin., 2004 07 27, Nr. 116-4342 (atnaujinta 2017 09 20)

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo

2004 10 14, Nr. V-716, Žin., 2004 10 23, Nr. 155-5664

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo

2004 11 09, Nr. A1-246, Žin., 2004 11 16, Nr. 166-6070 (neteko galios 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Ūkio ministro įsakymas

Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo

2004 12 21, Nr. 4-457, Žin., 2004 12 23, Nr. 184-6801 (neteko galios 2020 05 12)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl mobiliųjų beslėgių pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklų, vežamų geležinkelių keliais, techninės būklės tvirtinimo

2005 01 24, Nr. A1-15, Žin., 2005 01 29, Nr. 14-446 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl potencialiai pavojingų įrenginių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kategorijų patvirtinimo ir jų valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės

2005 02 22, Nr. V-136, Žin., 2005 02 26, Nr. 28-889

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrų įsakymas

Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo

2005 04 15, Nr. A1-103/V-265, Žin., 2005 04 26, Nr. 53-1804

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrų įsakymas

Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo

2005 07 15, Nr. V-592/A1-210, Žin., 2005 08 06, Nr. 95-3536

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrų įsakymas

Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių, kurioms įgyvendinti gali būti naudojamos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšos, krypčių sąrašo patvirtinimo

2006 01 12, Nr. A1-15/V-30, Žin., 2006 01 17, Nr. 6-223

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ūkio ministro įsakymas

Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo

2006 08 04, Nr. A1-232/4-306, Žin., 2006 08 12, Nr. 88-3481 (atnaujinta 2020 06 03)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrų įsakymas

Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo

2006 10 23, Nr. A1-293/V-869, Žin., 2006 10 31, Nr. 116-4417

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas

Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo

2007 11 26, Nr. A1-331, Žin., 2007 11 29, Nr. 123-5055 (atnaujinta 2018 04 21)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos jų savininkai gali pagal sutartis perduoti administruoti juridiniams asmenims, nustatymo

2007 12 11, Nr. A1-358, Žin., 2007 12 15, Nr. 132-5391 (neteko galios nuo 2020 05 21)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir aplinkos ministro įsakymas

Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo

2008 01 15, Nr. A1-22/D1-34, Žin., 2008 01 24, Nr. 10-362

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo

2008 01 28, Nr. V-69, Žin., 2008 02 02, Nr. 14-490 (atnaujinta 2019 11 01)

Skaityti toliau…

Energetikos ministro įsakymas

Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo

2010 03 30, Nr. 1-100, Žin., 2010 04 07, Nr. 39-1878 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Energetikos ministro įsakymas

Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo

2010 10 11, Nr. 1-291, Žin., 2010 10 14, Nr. 122-6231 (neteko galios 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2011 01 27, Nr. A1-39, Žin., 2011 02 08, Nr. 16-776 (atnaujinta 2019 05 08)

Skaityti toliau…

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

2011 06 02, Nr. A1-266/V-575, Žin., 2011 06 07, Nr. 69-3307 (atnaujinta 2016 06 17)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrų įsakymas

Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo

2012 10 25, Nr. A1-457/V-961, Žin., 2012 10 31, Nr. 126-6350 (atnaujinta 2018 05 01)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrųjų nuostatų patvirtinimo

2013 09 09, Nr. A1-502, Žin., 2013 09 12, Nr. 96-4792

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąrašo patvirtinimo

2014 04 10, Nr. V-455, TAR, 2014 04 15, Nr. 4448

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo

2016 02 01, Nr. A1-60, TAR, 2016 02 02, Nr. 2016-02060, įsigalioja 2016 05 01 (atnaujinta 2019 04 03)

Skaityti toliau…

Ūkio ministro įsakymas

Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo

2016 04 26, Nr. 4-314, TAR, 2016 04 26, Nr. 2016-10372

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 05 31, Nr. 1V-409, TAR, 2016 05 31, Nr. 2016-14386

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo

2017 06 05, Nr. A1-276, TAR, 2017 06 06, Identifikacinis kodas 2017-09594, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojinguss įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo

2017 06 29, Nr. A1-333, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11113, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 05 08)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo

2020 05 08, Nr. A1-385, TAR, 2020 05 08, Identifikacinis kodas 2020-09958

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

Vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto įsakymas

Dėl cheminių alergenų sąrašo patvirtinimo

1996 02 12, Nr. 43, Žin., 1994 03 16, Nr. 20-547

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo

2000 12 22, Nr. 346, Žin., 2001 01 10, Nr. 3-74

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo

2006 08 01, Nr. 1-178, Žin., 2006 08 08, Nr. 87-3438 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymas

Dėl su eismu susijusių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose

2007 08 23, Nr. V-218/5-V-573/2B-294, Žin., 2007 09 01, Nr. 94-3812

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose rekomendacijų

2008 05 26, Nr. V-150, Žin., 2008 05 31, Nr. 62-2372

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl potencialiai pavojingų įrenginių registravimo laiko

2009 11 26, Nr. V-352, Žin., 2009 12 01, Nr. 142-6289

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo

2010 07 21, Nr. 1-219, Žin., 2010 07 29, Nr. 90-4803 (atnaujinta 2016 09 10)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012 08 10, Nr. V-240, Žin., 2012 08 17, Nr. 96-4944 (atnaujinta 2018 07 04)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai

2013 09 11, Nr. V-356, Žin., 2013 09 18, Nr. 98-4885 (atnaujinta 2020 05 08)

Skaityti toliau…

VDI įsakymas

Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių  nurodymų patvirtinimo

2014 09 22, Nr. V-416, Žin., 2014 09 24, Nr. 2014-12792 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 03 30, Nr. V-102, TAR, 2015 03 31, Nr. 2015-04827 (atnaujinta 2018 06 28)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizių skyrimo tiriant įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir profesines ligas, tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 10 01, Nr. V-290, TAR, 2015 10 06, Nr. 2015-14806, įsigalioja 2015 11 01

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 23, Nr. EV-77, TAR, 2017 06 23, Identifikacinis kodas 2017-10624, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 07 25)

Skaityti toliau…

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pratybų instruktoriaus saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo

2018 09 27, Nr. 4-477, TAR, 2018 10 03, Identifikacinis kodas 2018-15696

Skaityti toliau…

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pratybų dalyvio saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo

2018 10 01, Nr. V-485, TAR, 2018 10 04, Identifikacinis kodas 2018-15716 (neteko galios nuo 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 04 23, Nr. EV-116, TAR, 2019 04 23, Identifikacinis kodas 2019-06585

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą

2019 05 07, Nr. EV-144, TAR, 2019 05 08, Identifikacinis kodas 2019-07428

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgyvendinimo

2019 12 20, Nr. EV-372, TAR, 2019 12 20, identifikacinis kodas 2019-20770

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo

2020 04 02, Nr. EV-90, TAR, 2020 04 03, Identifikacinis kodas 2020-07018

Skaityti toliau…