Temos Archyvai: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

2007 06 26, Nr. X-1212, Žin., 2007 07 12, Nr. 77-3046 (atnaujinta 2019 01 02)

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo (1-asis VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“)

2007 12 28, Nr. 1K-388, Žin., 2008 01 03, Nr. 1-29 (atnaujinta 2019 01 05)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo (2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“)

2007 12 19, Nr. 1K-378, Žin., 2007 12 22, Nr. 136-5537 (atnaujinta 2015 03 07)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo (3-asis VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“)

2007 12 19, Nr. 1K-379, Žin., 2007 12 22, Nr. 136-5538 (atnaujinta 2016 12 31)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo (4-asis VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“)

2007 12 19, Nr. 1K-380, Žin., 2007 12 22, Nr. 136-5539

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo (5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“)

2008 01 09, Nr. 1K-011, Žin., 2008 01 12, Nr. 5-190 (atnaujinta 2017 08 03)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo (6-asis VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“)

2008 08 18, Nr. 1K-247, Žin., 2008 08 26, Nr. 97-3756 (atnaujinta 2015 04 08)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7‑ojo standarto patvirtinimo (7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klai­dų taisymas“)

2008 02 08, Nr. 1K-058, Žin., 2008 02 19, Nr. 20-742 (atnaujinta 2016 09 30)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 8-ojo standarto patvirtinimo (8-asis VSAFAS „Atsargos“)

2008 06 20, Nr. 1K-220, Žin., 2008 07 03, Nr. 75-2967

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo (9-asis VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“)

2008 06 20, Nr. 1K-219, Žin., 2008 07 03, Nr. 75-2966

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10‑ojo standarto patvirtinimo (10-asis VSAFAS „Kitos pajamos“)

2008 04 28, Nr. 1K-161, Žin., 2008 04 30, Nr. 51-1906 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11‑ojo standarto patvirtinimo (11-asis VSAFAS „Sąnaudos“)

2008 02 08, Nr. 1K-059, Žin., 2008 02 19, Nr. 20-743 (atnaujinta 2015 03 17)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12‑ojo standarto patvirtinimo (12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“)

2008 05 08, Nr. 1K-174, Žin., 2008 05 15, Nr. 55-2085

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo (13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“)

2008 07 16, Nr. 1K-238, Žin., 2008 07 29, Nr. 86-3438

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo (14-asis VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“)

2008 12 09, Nr. 1K-430, Žin., 2008 12 13, Nr. 143-5724 (atnaujinta 2015 03 17)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 15-ojo standarto patvirtinimo (15-asis VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“)

2008 12 09, Nr. 1K-433, Žin., 2008 12 13, Nr. 143-5726 (atnaujinta 2016 02 09)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo (16-asis VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“)

2008 07 10, Nr. 1K-233, Žin., 2008 07 19, Nr. 82-3276 (atnaujinta 2017 10 03)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo (17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“)

2008 06 27, Nr. 1K-223, Žin., 2008 07 05, Nr. 76-3020

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 18-ojo standarto patvirtinimo (18-asis VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“)

2008 08 21, Nr. 1K-252, Žin., 2008 08 28, Nr. 98-3803 (atnaujinta 2015 03 17)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 19‑ojo standarto patvirtinimo (19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“)

2008 05 14, Nr. 1K-176, Žin., 2008 05 20, Nr. 57-2162 (atnaujinta 2015 04 08)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo (20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“)

2008 06 09, Nr. 1K-205, Žin., 2008 06 14, Nr. 68-2599 (atnaujinta 2018 01 06)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 21-ojo standarto patvirtinimo (21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“)

2007 11 29, Nr. 1K-348, Žin., 2007 12 04, Nr. 126-5143 (atnaujinta 2015 04 08)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo (22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“)

2008 07 04, Nr. 1K-229, Žin., 2008 07 10, Nr. 78-3083 (atnaujinta 2015 03 07)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

 Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto atvirtinimo (23-iasis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“)

2008 06 11, Nr. 1K-213, Žin., 2008 06 19, Nr. 70-2685 (atnaujinta 2019 01 05)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo (24-tasis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“)

2008 12 09, Nr. 1K-432, Žin., 2008 12 13, Nr. 143-5725

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 25-ojo standarto patvirtinimo (25-asis VSAFAS „Segmentai“)

2008 07 10, Nr. 1K-232, Žin., 2008 07 19, Nr. 82-3275

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo (26-asis VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“)

2007 12 07, Nr. 1K-357, Žin., 2007 12 13, Nr. 131-5318 (atnaujinta 2016 12 29)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 27-ojo standarto patvirtinimo (27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“)

2012 12 20, Nr. 1K-435, Žin., 2012 12 22, Nr. 152-7799 (atnaujinta 2015 03 20)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 28-ojo standarto patvirtinimo (28-asis VSAFAS „Euro įvedimas“)

2014 02 06, Nr. 1K-033, TAR, 2014 02 06, Nr. 1165

Skaityti toliau…