Temos Archyvai: Labdara ir parama

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Labdaros ir paramos įstatymas

1993 06 04, Nr. I-172, Žin., 1993, Nr. 21-506 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 28, Nr. 533, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11189, įsigalioja 2018 01 01 (neteko galios nuo 2019 03 09)

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklių patvirtinimo

2016 11 30, Nr. ĮV-925, TAR, 2016 11 30, Nr. 2016-27880, įsigalioja 2017 01 01

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

VMI viršininko įsakymas

Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

2003 04 10, Nr. V-103, Žin., 2003 04 16, Nr. 36-1606 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo

2006 05 30, Nr. VA-49, Žin., 2006 06 06, Nr. 63-2354 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo

2016 11 21, Nr. VA-137, TAR, 2016 11 21, Nr. 2016-27151, įsigalioja 2017 01 01 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo”

2016 11 23, Nr. (18.10-31-1E) RM-32721, www.vmi.lt

Skaityti toliau…

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas

Dėl teisės aktų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. sausio 17 d. įsakymų VA-4 ir VA-5)

2018 01 19, Nr. (18.10-31-1E) RM-1999, www.vmi.lt

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo patvirtinimo

2018 10 11, Nr. VA-80, TAR, 2018 10 11, Identifikacinis kodas 2018-16099

Skaityti toliau…