Temos Archyvai: Komandiruotės

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo

1997 06 05, Nr. 561, Žin., 1997 06 11, Nr. 53-1238 (neteko galios 2019 07 30)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo

2003 01 28, Nr. 99, Žin., 2003 01 31, Nr. 11-396 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo

2003 12 02, Nr. 1515, Žin., 2003 12 05, Nr. 114-5152 (atnaujinta 2019 07 30)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo

2004 04 29, Nr. 526, Žin., 2004 04 30, Nr. 74-2555 (atnaujinta 2019 02 07)

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo

2005 06 16, Nr. A1-169, Žin., 2005 06 21, Nr. 77-2801 (atnaujinta 2017 07 01)

Skaityti toliau…