Temos Archyvai: Valstybės tarnyba

Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

1999 07 08, Nr. VIII-1316, Žin., 1999 07 30, Nr. 66-2130 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

1999 11 25, Nr. VIII-1443, Žin., 1999 12 09, Nr. 105-3019 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas

2012 09 18, Nr. XI-2220, Žin., 2012 09 22, Nr. 110-5564 (atnaujinta 2020 04 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo

2018 12 20, Nr. XIII-1896, TAR, 2018 12 21, Identifikacinis kodas 2018-21250, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymas

2019 12 05, Nr. XIII-2608, TAR, 2019 12 20, Identifikacinis kodas 2019-20789

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo

2002 08 10, Nr. 1255, Žin., 2002 08 14, Nr. 80-3440

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo

2006 02 28, Nr. 200, Žin., 2006 03 04, Nr. 27-888

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2006 10 31, Nr. 1090, Žin., 2006 11 04, Nr. 118-4488

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo

2008 04 24, Nr. 358, Žin., 2008 04 29, Nr. 49-1812, įsigalioja 2008 05 01 (atnaujinta 2020 01 24)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 05 30, Nr. 507, TAR, 2018 05 31, Identifikacinis kodas 2018-08910 (atnaujinta 2019 09 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo

2018 08 13, Nr. 820, TAR, 2018 08 21, Identifikacinis kodas 2018-13260

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo

2018 11 28, Nr. 1176, TAR, 2018 12 03, Identifikacinis kodas 2018-19573, įsigalioja 2019 01 01 (atnaujinta 2020 05 05)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 12 12, Nr. 1288, TAR, 2018 12 18, Identifikacinis kodas 2018-20725, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 12 12, Nr. 1289, TAR, 2018 12 18, Identifikacinis kodas 2018-20726, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 12 12, Nr. 1296, TAR, 2019 12 19, Identifikacinis kodas 2018-20795, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 12 12, Nr. 1297, TAR, 2018 12 19, Identifikacinis kodas 2018-20796, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo

2018 12 12, Nr. 1298, TAR, 2018 12 19, Identifikacinis kodas 2018-20797, įsigalioja 2019 01 01 (atnaujinta 2020 03 01)

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo

2002 07 11, Nr. 338, Žin., 2002 08 02, Nr. 77-3309 (atnaujinta 2020 01 11)

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Statutinių valstybės tarnautojų, išskyrus krašto apsaugos sistemos tarnautojus, pareigybių vertinimo kriterijų patvirtinimo

2010 09 07, Nr. 1V-575, Žin., 2010 09 14, Nr. 108-5574

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 12 31, Nr. 1V-985, TAR, 2018 12 31, Identifikacinis kodas 2018-22012

Skaityti toliau…

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas

Dėl valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens gautų dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas įvertinimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo

2000 06 21, Nr. 9, Žin., 2000 06 23, Nr. 52-1519 (neteko galios 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 03 07, Nr. 27V-51, TAR, 2019 03 08, Identifikacinis kodas 2019-03851

Skaityti toliau…

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo

2019 06 10, Nr. V-228, TAR, 2019 06 10, identifikacinis kodas 2019-09362

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2019 07 22, Nr. 1V-652, TAR, 2019 07 23, Identifikacinis kodas 2019-12064

Skaityti toliau…

Priėmimas į valstybės tarnybą

LRV nutarimas

Dėl Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo

2007 12 19, Nr. 1414, Žin., 2008 01 12, Nr. 5-163 (atnaujinta 2019 05 21)

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo

2013 05 21, Nr. 1V-447, Žin., 2013 05 30, Nr. 56-2807

Skaityti toliau…

Valstybės tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių sąrašo patvirtinimo

2020 03 25, Nr. 27V-22, TAR, 2020 04 09, Identifikacinis kodas 2020-07488

Skaityti toliau…

Darbo užmokestis ir tarnybos stažas

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo užmokesčio dalies, nesumokėtos valstybės tarnautojams remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaravusiomis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostatomis, grąžinimo įstatymas

2006 05 11, Nr. X-607, Žin., 2006 05 27, Nr. 60-2120

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymas

2018 12 11, Nr. XIII-1713, TAR, 2018 12 20, Identifikacinis kodas 2018-20971

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo

2002 06 17, Nr. 910, Žin., 2002 06 19, Nr. 60-2471

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo taisyklių patvirtinimo

2006 07 14, Nr. 720, Žin., 2006 07 20, Nr. 79-3111

Skaityti toliau…

Nuobaudos ir paskatinimai

LRV nutarimas

Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo

2002 06 25, Nr. 977, Žin., 2002 06 28, Nr. 65-2665

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2002 07 19, Nr. 1167, Žin., 2002 07 24, Nr. 74-3166

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos

2002 10 04, Nr, 1575, Žin., 2002 10 09, Nr. 97-4295 (atnaujinta 2019 04 17)

Skaityti toliau…

Asmenų aptarnavimas, prašymai, skundai

LRV nutarimas

Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

2007 08 22, Nr. 875, Žin., 2007 09 01, Nr. 94-3779

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

2007 10 17, Nr. 1097, Žin., 2007 10 25, Nr. 110-4499

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 01 10, Nr. 45, TAR, 2018 01 16, Identifikacinis kodas 2018-00657

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009 12 01, Nr. 1V-644, Žin., 2009 12 08, Nr. 145-6446 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

1997 07 02, Nr. VIII-371, Žin., 1997 07 16, Nr. 67-1659 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas

Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo

2012 07 05, Nr. KS-84, Žin., 2012 07 26, Nr. 89-4682 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas

Dėl Duomenų apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 21, Nr. KS-74, TAR, 2017 07 10, Identifikacinis kodas 2017-11791

Skaityti toliau…

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas

Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo

2019 10 30, Nr. KS-268, TAR, 2019 12 02, Identifikacinis kodas 2019-19317, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas

Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo

2019 10 30, Nr. KS-270, TAR, 2019 12 02, Identifikacinis kodas 2019-19315, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas

Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo

2019 11 13, Nr. KS-291, TAR, 2019 12 02, Identifikacinis kodas 2019-19310, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…