Temos Archyvai: Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

1996 06 11, Nr. I-1374, Žin., 1996 07 03, Nr. 63-1479 (atnaujinta 2018 07 16)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

2004 04 15, Nr. IX-2135, Žin., 2004 04 30, Nr. 69-2382, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas

2011 04 21, Nr. XI-1336, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2511 (atnaujinta 2018 07 16)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas

2018 04 26, Nr. XIII-1125, TAR, 2018 05 08, Identifikacinis kodas 2018-07477, įsigalioja 2018 06 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo

2001 09 25, Nr. 1156, Žin., 2001 09 28, Nr. 83-2890, įsigalioja 2001 10 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo

2002 02 20, Nr. 262, Žin., 2002 02 27, Nr. 20-768

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo

2018 06 15, Nr. 1T-56(1.12.E), TAR, 2018 06 15, Identifikacinis kodas 2018-09995

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo

2018 07 09, Nr. 1T-63(1.12.E), TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11665

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 18, Nr. 1T-68(1.12.E), TAR, 2018 07 18, Identifikacinis kodas 2018-12156

Skaityti toliau…

Kiti dokumentai

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašo patvirtinimo

2018 07 09, Nr. 1B-545, TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11645

Skaityti toliau…

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 17, Nr. B1-626, TAR, 2018 07 17, Identifikacinis kodas 2018-12125

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 04, Nr. V-769, TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11607

Skaityti toliau…