Temos Archyvai: Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

1996 06 11, Nr. I-1374, Žin., 1996 07 03, Nr. 63-1479

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

2004 04 15, Nr. IX-2135, Žin., 2004 04 30, Nr. 69-2382, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas

2011 04 21, Nr. XI-1336, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2511

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo

2001 09 25, Nr. 1156, Žin., 2001 09 28, Nr. 83-2890, įsigalioja 2001 10 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo

2002 02 20, Nr. 262, Žin., 2002 02 27, Nr. 20-768

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo

2008 11 12, Nr. 1T-71(1.12), Žin., 2008 11 25, Nr. 135-5298 (negalioja nuo 2018 05 25)

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo

2015 04 24, Nr. 1T-25(1.12.E), TAR, 2015 04 24, Identifikacinis kodas: 2015-06170 (negalioja nuo 2018 05 25)

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo

2016 01 12, Nr. 1T-1(1.12.E), TAR, 2016 01 12, Identifikacinis kodas 2016-00547 (negalioja nuo 2018 05 25)

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl pranešimo apie duomenų tvarkymą rekomenduojamų formų patvirtinimo

2016 02 19, Nr. 1T-3(1.12.E), TAR, 2016 02 19, Identifikacinis kodas 2016-03172 (negalioja nuo 2018 05 25)

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Išankstinės patikros atlikimo taisyklių patvirtinimo

2016 06 22, Nr. 1T-23(1.12.E), TAR, 2016 06 22, Identifikacinis kodas 2016-17436 (negalioja nuo 2018 05 25)

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo

2016 06 22, Nr. 1T-24(1.12.E), TAR, 2016 06 22, Identifikacinis kodas 2016-17431 (negalioja nuo 2018 05 25)

Skaityti toliau…