Temos Archyvai: Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

1996 06 11, Nr. I-1374, Žin., 1996 07 03, Nr. 63-1479 (atnaujinta 2019 11 14)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

2004 04 15, Nr. IX-2135, Žin., 2004 04 30, Nr. 69-2382, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2020 01 17)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas

2011 04 21, Nr. XI-1336, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2511 (atnaujinta 2018 07 16)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas

2018 04 26, Nr. XIII-1125, TAR, 2018 05 08, Identifikacinis kodas 2018-07477, įsigalioja 2018 06 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo

2001 09 25, Nr. 1156, Žin., 2001 09 28, Nr. 83-2890, įsigalioja 2001 10 01 (atnaujinta 2019 07 26)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo

2002 02 20, Nr. 262, Žin., 2002 02 27, Nr. 20-768

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo

2018 06 15, Nr. 1T-56(1.12.E), TAR, 2018 06 15, Identifikacinis kodas 2018-09995

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo

2018 07 09, Nr. 1T-63(1.12.E), TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11665

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 18, Nr. 1T-68(1.12.E), TAR, 2018 07 18, Identifikacinis kodas 2018-12156

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 27, Nr. 1T-72(1.12.E), TAR, 2018 07 27, Identifikacinis kodas 2018-12533 (atnaujinta 2018 08 30)

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 30, Nr. 1T-73(1.12.E), TAR, 2018 07 30, Identifikacinis kodas 2018-12601

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo

2018 08 29, Nr. 1T-82(1.12.E), TAR, 2018 08 29, Identifikacinis kodas 2018-13583

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo

2018 09 29, Nr. 1T-84(1.12.E), TAR, 2018 09 29, Identifikacinis kodas 2018-13588

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo

2019 03 05, Nr. 1T-28(1.12.E), TAR, 2019 03 05, Identifikacinis kodas 2019-03617

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo

2019 03 14, Nr. 1T-35 (1.12.E), TAR, 2019 03 14, Identifikacinis kodas 2019-04104

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo

2019 07 17, Nr. 1T-92(1.12.E), TAR, 2019 07 17, Identifikacinis kodas 2019-11748

Skaityti toliau…

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Administracinių baudų už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 09 30, Nr. 1T-154(1.12.E), TAR, 2019 09 30, Identifikacinis kodas 2019-15455

Skaityti toliau…

Kiti dokumentai

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašo patvirtinimo

2018 07 09, Nr. 1B-545, TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11645

Skaityti toliau…

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 17, Nr. B1-626, TAR, 2018 07 17, Identifikacinis kodas 2018-12125 (atnaujinta 2019 04 20)

Skaityti toliau…

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas

Dėl Asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo

2018 08 10, Nr. V-405, TAR, 2018 08 10, Identifikacinis kodas 2018-12989

Skaityti toliau…

Teisėjų tarybos nutarimas

Dėl Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių patvirtinimo

2018 08 31, Nr. 13P-80-(7.1.2), TAR, 2018 09 05, Identifikacinis kodas 2018-14032

Skaityti toliau…

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių patvirtinimo

2018 09 12, Nr. 6P-80-(1.1), TAZ, 2018 09 13, Identifikacinis kodas 2018-14471 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

Dėl Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo

2018 10 24, Nr. AV-279, TAR, 2018 10 29, Identifikacinis kodas 2018-17041

Skaityti toliau…

Teisėjų tarybos nutarimas

Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo teisme pavyzdinių taisyklių patvirtinimo

2018 10 26, Nr. 13P-108-(7.1.2), TAR, 2018 10 29, Identifikacinis kodas 2018-17151

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 04, Nr. V-769, TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11607 (atnaujinta 2019 01 31)

Skaityti toliau…

Susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse  istemose tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 26, Nr. 3-384, TAR, 2018 07 26, Identifikacinis kodas 2018-12453 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

Susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 26, Nr. 3-385, TAR, 2018 07 26, Identifikacinis kodas 2018-12454

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje taisyklių patvirtinimo

2018 09 13, Nr. ĮV-673, TAR, 2018 09 13, Identifikacinis kodas 2018-14475

Skaityti toliau…