Temos Archyvai: Priešgaisrinė sauga

Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas

2002 12 05, Nr. IX-1225, Žin., 2002 12 24, Nr. 123-5518, įsigalioja 2003 07 01 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo

2005 12 23, Nr. 1-404, Žin., 2005 12 30, Nr. 152-5630

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo

2010 12 08, Nr. 1-341, Žin., 2010 12 14, Nr. 146-7508

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo

2010 12 20, Nr. 1-360, Žin., 2010 12 23, Nr. 152-7772, įsigalioja 2011 01 01

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimyno patvirtinimo

2011 11 23, Nr. 1-327, Žin., 2011 11 29, Nr. 144-6801, įsigalioja 2011 12 01

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 05 06, Nr. 1-142, TAR, 2015 05 06, Identifikacinis kodas 2015-06796, įsigalioja 2016 01 01 (atnaujinta 2019 07 11)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 09 22, Nr. 1-268, TAR, 2015 09 22, Identifikacinis kodas 2015-14082, įsigalioja 2016 01 01 (atnaujinta 2019 07 11)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl kriterijų, pagal kuriuos priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai laikomi mažai pavojingais, nustatymo

2016 12 27, Nr. 1-445, TAR, 2016 12 27, Identifikacinis kodas 2016-29580, įsigalioja 2017 01 01 (atnaujinta 2018 10 05)

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo

2019 06 11, Nr. 1V-535, TAR, 2019 06 11, identifikacinis kodas 2019-09435, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 01 14, Nr. 1-12, TAR, 2020 01 14, Identifikacinis kodas 2020-00544

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės saugos taisyklės

LRV nutarimas

Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo

1995 04 07, Nr. 500, Žin., 1995 04 14, Nr. 32-751 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2001 02 21, Nr. 58, Žin., 2001 03 02, Nr. 19-624

Skaityti toliau…

Susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Priešgaisrinės saugos taisyklių Lietuvos jūrų laivyno laivuose patvirtinimo

2002 09 20, Nr. 3-454, Žin., 2002 10 16, Nr. 99-4413

Skaityti toliau…

Susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Priešgaisrinės saugos taisyklių statomuose, remontuojamuose ir modernizuojamuose laivuose bei kituose plaukiojančiuose įrenginiuose patvirtinimo

2002 09 27, Nr. 3-471, Žin., 2002 10 16, Nr. 99-4416

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2005 02 18, Nr. 64, Žin., 2005 02 24, Nr. 26-852 (atnaujinta 2019 05 01)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2011 01 17, Nr. 1-14, Žin, 2011 01 20, Nr. 8-378, įsigalioja 2011 03 01 (atnaujinta 2018 11 09)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2012 02 06, Nr. 1-44, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-989, įsigalioja 2012 05 01 (atnaujinta 2019 11 01)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2013 10 04, Nr. 1-250, Žin., 2013 10 10, Nr. 106-5265, įsigalioja 2014 05 01 (atnaujinta 2019 11 01)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo (parengties) gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus užtikrinimo nuostatų patvirtinimo

2019 08 01, Nr. 1-342, Identifikacinis kodas 2019-12835

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės priežiūros nuostatai ir objekto atitiktis jų reikalavimams

LRV nutarimas

Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo

2003 06 09, Nr. 739, Žin., 2003 06 13, Nr. 57-2549, įsigalioja 2003 07 01 (atnaujinta 2019 05 28)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 02 22, Nr. 1-62, Žin., 2010 02 25, Nr. 23-1102 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2010 02 22, Nr. 1-63, Žin., 2010 02 25, Nr. 23-1103, įsigalioja 2010 03 01 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo

2019 01 09, Nr. 1-6, Identifikacinis kodas 2019-00289 (atnaujinta 2019 11 11)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Įvykio likvidavimo eigos aprašymo rengimo instrukcijos patvirtinimo

2020 05 08, Nr. 1-221, TAR, 2020 05 08, Identifikacinis kodas 2020-09924

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės saugos mokymas

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl kriterijų įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

2003 05 29, Nr. 1V-193, Žin., 2003 06 04, Nr. 54-2403, įsigalioja 2003 07 01

Skaityti toliau…

Švietimo ir mokslo ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Pirminių priešgaisrinės saugos žinių masto bendrojo ugdymo programose patvirtinimo

2003 06 10, Nr. ISAK-820/1V-208, Žin., 2003 06 25, Nr. 60-2743, įsigalioja 2003 07 01

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo

2003 06 20, Nr. 110, Žin., 2003 07 09, Nr. 68-3114

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms patvirtinimo

2003 06 20, Nr. 112, Žin., 2003 06 28, Nr. 63-2873, įsigalioja 2003 07 01

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Priešgaisrinės saugos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo

2019 05 25, Nr. D1-568, TAR, 2019 09 26, Identifikacinis kodas 2019-15134

Skaityti toliau…

Gaisrų prevencija

LRV nutarimas

Dėl kriterijų, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), ir atvejų, kai gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, patvirtinimo

2003 06 19, Nr. 794, Žin., 2003 06 25, Nr. 60-2726, įsigalioja 2003 07 01

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Priešgaisrinių techninių komisijų (rizikos valdymo grupių) tipinių nuostatų patvirtinimo

2003 06 20, Nr. 113, Žin., 2003 06 28, Nr. 63-2874, įsigalioja 2003 07 01

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose steigiamų priešgaisrinių gelbėjimo padalinių (žinybinių priešgaisrinių pajėgų) sudėties ir techninio aprūpinimo derinimo instrukcijos patvirtinimo

2003 06 30, Nr. 1V-261, Žin., 2003 07 18, Nr. 710-3246

Skaityti toliau…

Ekspertizių atlikimas Gaisrinių tyrimų centre

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Ekspertizių atlikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų patvirtinimo

2004 03 25, Nr. 56, Žin., 2004 04 16, Nr. 55-1922

Skaityti toliau…