Temos Archyvai: Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Viešųjų pirkimų įstatymas

1996 08 13, Nr. I-1491, Žin., 1996 09 06, Nr. 84-2000 (atnaujinta 2020 03 19)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

2017 05 02, Nr. XIII-328, TAR, 2017 05 04, Identifikacinis kodas 2017-07551, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 12 31)

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl prekių, kurias perkant krašto apsaugos sistemos perkančiosioms organizacijoms taikoma tarptautinio pirkimo vertės riba, sąrašo patvirtinimo

2003 04 08, Nr. 442, Žin., 2003 04 11, Nr. 35-1497

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo

2006 05 05, Nr. 432, Žin., 2006 05 11, Nr. 51-1892

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo

2007 01 19, Nr. 50, Žin., 2007 01 23, Nr. 9-357

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo

2008 12 03, Nr. 1286, Žin., 2008 12 11, Nr. 142-5634 (atnaujinta 2017 07 04)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios

2010 07 21, Nr. 1133, Žin., 2010 07 31, Nr. 91-4824 (atnaujinta 2017 10 17)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo

2011 12 21, Nr. 1517, Žin., 2011 12 29, Nr. 161-7630 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams

2015 06 17, Nr. 621, TAR, 2015 06 22, Nr. 2015-10036, įsigalioja 2015 07 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 11 06, Nr. 1104, TAR, 2019 11 07, identifikacinis kodas 2019-17872

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Ūkio ministro įsakymas

Dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo

2003 02 21, Nr. 4-72, Žin., 2003 02 25, Nr. 19-829 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Energetikos ministro įsakymas

Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo

2015 06 18, Nr. 1-154, TAR, 2015 06 22, Nr. 2015-10022 (atnaujinta 2017 07 18)

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo

2017 08 22, Nr. D1-671, TAR, 2017 08 23, Identifikacinis kodas 2017-13556 (atnaujinta 2019 03 13)

Skaityti toliau…

Ūkio ministro įsakymas

Dėl Ypatingos svarbos tarptautinių renginių organizavimui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 09 21, Nr. 4-550, TAR, 2017 09 21, Identifikacinis kodas 2017-14935

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo

2006 11 29, Nr. 1S-73, Žin., 2006 12 07, Nr. 133-5058 (neteko galios 2019 07 03)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Elektroninio aukciono taikymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis rekomendacijų patvirtinimo

2010 03 31, Nr. 1S-46, Žin., 2010 04 10, Nr. 41-2022

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo

2010 06 30, Nr. 1S-95, Žin., 2010 07 13, Nr. 82-4371 (neteko galios 2019 07 03)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo

2010 09 30, Nr. 1S-139, Žin., 2010 10 09, Nr. 120-6167 (neteko galios 2019 07 03)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo

2011 11 30, Nr. 1S-174, Žin., 2011 12 20, Nr. 155-7382 (neteko galios 2019 07 03)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinimo

2011 12 30, Nr. 1S-204, Žin., 2012 01 07, Nr. 5-165 (neteko galios 2019 07 03)

Skaityti toliau…

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo

2012 05 18, Nr. 2-160, Žin., 2012 05 24, Nr. 59-2985 (atnaujinta 2019 12 10)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo

2015 12 31, Nr. 1S-220, TAR, 2016 01 05, Nr. 2016-00071, įsigalioja 2016 04 18 (atnaujinta 2017 02 15)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijų patvirtinimo

2015 12 31, Nr. 1S-221, TAR, 2016 01 06, Nr. 2016-00100 (neteko galios nuo 2019 05 29)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetetingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo

2017 05 17, Nr. 1S-71, TAR, 2017 06 05, Identifikacinis kodas 2017-09556, įsigalioja 2017 07 01

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo

2017 06 06, Nr. 1S-80, TAR, 2017 06 07, Identifikacinis kodas 2017-09669, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 06 26)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 07, Nr. 1S-81, TAR, 2017 06 07, Identifikacinis kodas 2017-09670, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2018 04 25)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo

2017 06 07, Nr. 1S-85, TAR, 2017 06 09, Identifikacinis kodas 2017-09752, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 06 29)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 19, Nr. 1S-91, TAR, 2017 06 19, Identifikacinis kodas 2017-10231, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 11 01)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo

2017 06 21, Nr. 1S-92, TAR, 2017 06 22, Identifikacinis kodas 2017-10409, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo

2017 06 23, Nr. 1S-93, TAR, 2017 06 26, Identifikacinis kodas 2017-10745, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 01 03)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo

2017 06 27, Nr. 1S-94, TAR, 2017 06 28, Identifikacinis kodas 2017-10885, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 02 01)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo

2017 06 28, Nr. 1S-95, TAR, 2017 06 28, Identifikacinis kodas 2017-10886, (atnaujinta 2019 11 05)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 28, Nr. 1S-96, TAR, 2017 06 28, Identifikacinis kodas 2017-10896, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2018 01 18)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 28, Nr. 1S-97, TAR, 2017 06 29, Identifikacinis kodas 2017-11013, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 11 01)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo

2017 06 29, Nr. 1S-99, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11088 (atnaujinta 2019 02 01)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo

2017 06 29, Nr. 1S-105, TAR 2017-06-30, Identifikacinis kodas 2017-11090, įsigalioja 2017 07 01

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 10 20, Nr. 1S-149, TAR, 2017 10 23, Identifikacinis kodas 2017-16663, įsigalioja 2018 01 01 (atnaujinta 2019 04 12)

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Skelbiamų derybų vykdymo rekomendacijų atliekant viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje patvirtinimo

2018 01 12, Nr. 1S-8, TAR, 2018 01 15, Identifikacinis kodas 2018-00536 (neteko galios nuo 2019 02 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 01 23, Nr. 1-9, TAR, 2019 01 24, Identifikacinis kodas 2019-01065

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo

2019 01 24, Nr. 1S-19, TAR, 2019 01 25, Identifikavimo kodas 2019-01128, įsigalioja 2019 02 01

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje, ir viešojo – pirkimo pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 02 04, Nr. 1S-26, TAR, 2019 02 06, Identifikacinis kodas 2019-01850

Skaityti toliau…

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo

2019 06 19, Nr. 1S-95, TAR, 2019 06 19, Identifikacinis kodas 2019-09873

Skaityti toliau…

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo

2019 07 31, Nr. V-353, TAR, 2019 07 31, Identifikacinis kodas 2019-12603

Skaityti toliau…

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas

Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 12 19, Nr. KS-339, TAR, 2019 12 23, identifikacinis kodas 2019-21170, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…